اصول تربیت از دیدگاه اسلام
44 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » پاییز 1381 - شماره 32
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله، پس از تعریف اصل و بیان ضرورت آن در مباحث تعلیم و تربیت، به ویژگی‌های حاکم بر اصول تربیتی می‌پردازد، و سپس اصولی از قبیل: خدامحوری، تعبدمداری، متربی‌محوری، زندگی محوری، فردمحوری، عمل‌گرایی، اخلاق‌مداری، سعی‌محوری، اعتدال‌گرایی، محبت‌محوری، نظارت‌مداری، خوف و رجا، مرگ‌اندیشی، آخرت‌اندیشی و آرمان‌گرایی را مورد بررسی قرار می‌دهد و در پایان به دست‌آوردهای تربیتی این اصول می‌پردازد. واژگان کلیدی: اصول تربیتی، تعلیم و تربیت اسلامی، اخلاق، فطرت، انسان‌شناسی.