اصول تربیت از دیدگاه امام علی (ع)
45 بازدید
محل نشر: روش شناسی علوم انسانی (حوزه و دانشگاه) » تابستان 1380 - شماره 27
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اساسا در منابع تربیت دینی نباید اولویت را به پیگیری شیوه‌های جزیی داد، بلکه نیل به اصول و قواعد جامع که دربرگیرنده چارچوب تربیتی از منظر دین است، یگانه انتظار صحیح و مناسبی است که در مواجهه با این منابع باید مدنظر قرار گیرد. سلوک و گفتار امام علی(ع) به عنوان نمونه‌ای غنی از منابع مزبور با این رویکرد مورد توجه قرار گرفته است. برخی از این اصول عبارتند از: آخرت‌گرایی ـ دنیاگریزی، عمل‌گرایی ـ آرزوگریزی، امیدواری ـ یأس‌گریزی، پایداری ـ پرهیز از رفاه‌زدگی، تعقل‌ورزی ـ غفلت‌زدایی، تواضع‌گرایی ـ تکبرگریزی.